Fri frakt vid köp över €35 ES, PT, FR och €99 Global fri frakt
Prenumerera för att få nybörjarguiden till biohacking och vetenskapliga studier
Följ oss: [sociala-ikoner]

Integritetspolicy

Ansvarig för att behandla dina uppgifter

Den personuppgiftsansvarige är Bionobo® (By Follow The Plants) – NIF: ESN0020179H Kontaktuppgifterna för Bionobo® är följande:

  • C.P. CAMPOMAR, Avda. de Villamartín, 12 – Hus 4, 03189 Orihuela Costa, Alicante

  • Du kan kontakta oss via e-post på hola@bionobo.com, från måndag till söndag från 09:00 till 20:00.

I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

På Bionobo® kommer vi att behandla dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, enligt förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR), manuellt och/eller automatiserat för följande syften:

  • Hantera och utveckla registreringen på WEB/APP/BLOGG. Registreringen kommer att innebära skapandet av profiler för användarens navigering på WEB/APP/BLOGG. Nämnda profilering består av användningen av kundens personliga data och informationen om hans navigering, såsom de produkter som har setts eller lagts till i varukorgen, de delar av WEB/APP/BLOGGEN som besökts, platsen för att utvärdera hans preferenser och/eller personliga intressen för att kunna erbjuda dig innehållet i WEB/APP/BLOGG, erbjudanden, tjänster och produkter som passar din profil.
  • Hantera och utveckla onlineköpet. Vi använder kundens personuppgifter för att behandla och leverera din beställning, och för att informera dig via e-post och/eller SMS om statusen för din beställning.
  • Svara på frågor, tvivel som ställs eller någon begäran som görs av användaren på Bionobos WEB/APP/BLOGG, i något av kontaktformulären som görs tillgängliga för dem.
  • Skicka erbjudanden, kampanjer, gåvor, lotterier och värdefulla nyheter via post, app, posttjänst, telefon och/eller SMS, med föregående samtycke och om inte annat anges eller användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke. Denna kommunikation kommer att göras av Bionobo® och kommer att vara relaterad till dess produkter och tjänster, eller av dess samarbetspartners eller leverantörer som det har träffat en överenskommelse med. Att skicka denna information kommer att involvera skapandet av användarprofiler, som består av att använda personuppgifter, historiken för deras köp, om tillämpligt, samt bläddra information på WEB/APP/BLOGG för att utvärdera vissa aspekter.
  • Hantera varningstjänsten för när en viss produkt är tillgänglig på WEB/APP/BLOGG.
  • Uppfyllelse av lagstadgade skyldigheter

Innehållet i kommunikationen, såväl som produkterna eller tjänsterna kommer att anpassas efter kundens intressen. Du kan hantera kommunikation från avsnittet "Kommunikation" i Mitt konto.

Vilken typ av information samlar vi in?

Bionobo® kan på sin WEB/APP/BLOGG-sida samla in följande personlig information från användare via motsvarande formulär: namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön och kreditkort (PAN+CVV2 ) i enlighet med PCI DSS-standarder eller kontonummer (tillhandahålls av kunden vid retur) när användaren besöker WEB/APP/BLOGG, registrerar sig, gör en onlinebeställning, tar kontakt med Bionobo®, prenumererar på bloggen, ställ frågor till oss och/eller delta i kampanjer eller utlottningar.

Dessutom samlar Bionobo® all information relaterad till din surfning på WEB/APP/BLOGG och din interaktion med varumärket.

Alla personuppgifter som Bionobo® samlar in kommer från den intresserade parten, förutom de kontaktuppgifter som kan lämnas till oss av vänner eller släktingar:

– Köp eller andra webbtjänster

– Remissprogram

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bionobo® kommer att behålla dina uppgifter så länge det etablerade kontrakts-/kommersiella förhållandet varar och det finns ett ömsesidigt intresse, och därefter under de lagligt fastställda perioderna för att lösa eventuella ansvarsområden som härrör från dem. dina data kommer dessa att elimineras med lämpliga säkerhetsåtgärder för att garantera pseudonymisering av data eller total förstörelse av densamma.

Uppgifterna om betalningar och fakturering kommer att bevaras under de perioder som fastställts i motsvarande regler för ekonomiska/redovisnings- och skattefrågor.

Vad legitimerar oss att behandla dina uppgifter?

Utförande av kontraktet

Den rättsliga grunden för behandlingen av den berörda partens personuppgifter som samlas in är verkställandet av försäljningsavtalet. I denna mening är den berörda parten skyldig att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för dess utförande. Om du inte ger oss denna information kommer det inte att vara möjligt att genomföra försäljningen.

Juridiska skyldigheter

Hanteringen och utfärdandet av försäljningsfakturan baseras på Bionobo®s rättsliga skyldighet i förhållandet till kunderna.

Samtycke

I förhållande till följande ändamål kommer den rättsliga grunden för behandlingen av den berörda partens personuppgifter att vara samtycke från densamma, om det har lämnats:

– Registreringshantering på WEB/APP/BLOGG

– Hantering av prenumerationen på vårt nyhetsbrev, sändningen av kontaktformuläret, alla typer av frågor med tillgängliga medel eller sändningen av ditt CV. Den legitimerande grunden för behandlingen är samtycke från den berörda parten som frivilligt prenumererar.

– Hantering av varningstjänsten för produkttillgänglighet på WEB/APP/BLOGG.

– Svar på utövandet av ARCOs rättigheter, frågor och anspråk från den berörda parten.

– Hantering av att skicka information om exklusiva kampanjer, senaste nyheter och personlig information anpassad till den intresserades profil.

Den berörda partens återkallande av samtycke till dessa behandlingar kommer inte att villkora verkställandet av det försäljningskontrakt som ingåtts mellan honom och Bionobo®.

Berättigat intresse

I förhållande till följande ändamål kommer den rättsliga grunden för att behandla den berörda partens personuppgifter att vara Bionobo®s legitima intresse:

– Skapande av profiler genom att surfa på WEB/APP/BLOGG av en registrerad användare, såväl som alla de användare som har försett oss med sina uppgifter för något annat ändamål.

– Skapandet av profiler för att skicka information om exklusiva kampanjer, de senaste nyheterna och personlig information anpassad till den intresserades profil.

– Utskick av nöjdhetsundersökningar om de köpta produkterna eller tjänsterna som används av Bionobo®-kunder för att begära deras åsikter och för att kunna förbättra dem.

Vårt berättigade intresse är att kunna garantera att vår WEB/APP/BLOGG förblir säker, samt att hjälpa Bionobo® att förstå användarnas behov, förväntningar och tillfredsställelse och därför förbättra tjänster, produkter och varumärken . Alla dessa åtgärder utförs för att förbättra nivån på kundnöjdheten och säkerställa en unik surf- och köpupplevelse.

Till vilka mottagare kan vi kommunicera uppgifterna?

Bionobo® säljer inte under några omständigheter kunddata till tredje part Dina kontaktuppgifter kommer att överföras till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster till Bionobo® (transportföretag för frakthantering, skattekonsulter för skattebehandling, banker och finansiella enheter för insamlingen av de tjänster som erbjuds, värdföretag för våra servrar och databaser för behandling av onlinekommunikation och byråer för reklamändamål). Alla av dem har reguljär tillgång till dessa uppgifter hos oss för det ändamål som uteslutande beskrivs här.

Offentliga förvaltningar och organisationer när så krävs av skatt, arbete, socialförsäkring eller andra tillämpliga bestämmelser.

Dina uppgifter kommer att kommuniceras i de fall det är nödvändigt för att uppfylla det etablerade avtalsförhållandet och i de fall som föreskrivs i lag. Internationella dataöverföringar till mottagare som är belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive länder som tillhandahåller en dataskyddsnivå som motsvarar den i Europeiska unionen, förutses inte.

Hur skyddar Bionobo personuppgifter?

WEB/APP/BLOGG använder informationssäkerhetstekniker såsom brandväggar, åtkomstkontrollprocedurer och kryptografiska mekanismer, allt i syfte att förhindra obehörig åtkomst till data och garantera deras konfidentialitet. . För att uppnå dessa syften accepterar användaren att Bionobo® skaffar data för motsvarande autentisering av åtkomstkontroller

Dessutom utförs alla transaktioner som görs via WEB/APP genom säkra betalningssystem. Konfidentiell betalningsinformation överförs direkt och i krypterad form (SSL) till motsvarande enhet.

Bionobo® uppger att det har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för de personuppgifter som den behandlar, samt för att förhindra att de går förlorade, ändras och/eller får åtkomst av obehöriga tredje parter.

Vilka är dina rättigheter i förhållande till personuppgifter?

Du har följande rättigheter som kan utövas via e-postadressen hola@bionobo.com:

Rätt till åtkomst Du har rätt att få bekräftelse på om Bionobo® behandlar personuppgifter som berör dig eller inte, samt att få tillgång till de personuppgifter som Bionobo® har om dig.
Rätt till rättelse Du har rätt att begära att Bionobo® korrigerar personuppgifter när de är felaktiga eller att komplettera dem när de är ofullständiga.
Rätt till radering/rätt att bli glömd Du kan begära att personuppgifter raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
Präskriptionsrätt Du har rätt att begära begränsning av databehandling, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.
Rätt till portabilitet Du har rätt att ta emot personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtal, och utförs på automatiserade sätt.
Rätt att invända Du kan invända mot att personuppgifter behandlas baserat på det allmänna eller legitima intresse som Bionobo® eftersträvar, inklusive profilering.I sådana fall kommer Bionobo® att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl eller utövande eller försvar av eventuella anspråk
Rätt att lämna in ett krav Du har rätt att lämna in ett krav till den spanska dataskyddsmyndigheten.

För att behandla begäran kan vi be dig att bevisa din identitet.

Klarna:

”För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi vid betalningstillfället överföra till Klarna under köpprocessen dina personuppgifter som ingår i kontaktformuläret och beställningsuppgifterna, så att Klarna kan bedöma om du är berättigade att komma åt dess betalningsmetoder och att matcha dessa betalningsmetoder med din profil. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Klarnas integritetspolicy.

Senaste revision: 25 mars 2022.

.

Buscar nuestro sitio

PROBIO+® | Multi-strain probiotikatillskott (8) med 20 miljarder bakterier per kapsel (30 kapslar) | Fri frakt Peninsula |

Någon gillade den och köpte

PROBIO+® | Multi-strain probiotikatillskott (8) med 20 miljarder bakterier per kapsel (30 kapslar) | Fri frakt Peninsula |

10 minuter Eftersom Madrid

Kundvagn